Prof. Dr. SALİH ÇELİK NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Prof. Dr. SALİH ÇELİK

T: (0282) 250 2052

M salihcelik@nku.edu.tr

W salihcelik.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Bahçe Bitkileri
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ,DİPLOMA SONRASI YÜKSEK OKULU
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 1978
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ / BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 1974-1978
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ / BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 1974-1978
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ / BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 1974-1978
Tez:
Lisans
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 1972
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
İtalyanca:Orta
Akademik Görevler
Prof. Dr. TRAKYA ÜNİV. TEKİRDAĞ ZİRAAT FAK. BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
1993-
Doç. Dr. TRAKYA ÜNİV.TEKİRDAĞ ZİRAAT FAK. BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
1987-
Yrd. Doç. TRAKYA ÜNİV. TEKİRDAĞ ZİRAAT FAK. BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
1983-
Yrd. Doç. ANKARA ÜNİV. ZİRAAT FAK. BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
1982-
Prof. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ / BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
1981-
Arş. Gör. Dr. ANKARA ÜNİV.ZİRAAT FAK. BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
1978-
Araş. Gör. ANKARA ÜNİV.ZİRAAT FAK. BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
1977-
İdari Görevler
Anabilim Dalı Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2006-2008
Anabilim Dalı Bşk. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
1998-2006
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Prof.Dr.ÖĞRETTİM ÜYESİ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ,ZİRAAT FAKÜLTESİ BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 1981-
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı / Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
Bağ Yetiştirme ve Islahı
Hasat Sonu Teknolojisi ve Fizyolojisi
Bitkisel Biyoteknoloji
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. , Trakya'da Kivi Yetiştirme Olanakları, Trakya Tarım Dergisi, ss. 38-40, 2006.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
2. , . Bal, E. Ve Çelik, S.. Bazı Çilek Çeşitlerinin Meyvesindeki Anatomik Yapılaşmanın Muhafaza Süresi Üzerine Etkisi, Tekirdağ Zir. Fak. Dergisi, cilt 3, 2005.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
3. , DELİCE,A.,ÇELİK,S.. Italia Üzüm Çeşidinde İki Farklı Terbiye Şeklinde Sürgün Gelişimi İle Üzüm Kalitesi Arasındaki İlişkiler, Harran Ü.Z.FAK. Dergisi, cilt 9, ss. 43-52, 2005.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
4. , Makaracı, A.Z. ve Çelik, S.. Ahududu Bitkisinde (Rubus ideus L.) En Uygun Budamanın Belirlenmesi ve Bunun Vegetatif ve Generatif Gelişme Üzerine Etkisi, Tekirdağ Ziraat Fak. Dergisi, cilt 3, 2005.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
5. , KORKUTAL,İ.,BAHAR,E.,KÖK,D.,ÇELİK,S.,S.URUÇ.. Bazı üzüm çeşitlerindeİnvitro Testler Yardımıyla Polen Canlılığı ve Çimlenme Yeteneklerinin İncelenmesi, Trakya Üniv.Fen Bil.Dergisi, cilt 5, ss. 117-126, 2004.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
6. , ÇELİK, S., BAHAR, E.. Bağcılıkta Yer Seçimi ve Bağ Kurma Tekniği, İstanbul’da Tarım, ss. 22-29, 1992.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
7. , ÇELİK, S., BAHAR, E.. Aşılı Köklü Asma Fidanı Üretiminde Hidroponik Yöntemlerin Kullanılması, Tekirdağ Ziraat Fak. Dergisi, cilt 1, ss. 17-26, 1992.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
8. , ÇELİK, S.. Bloom Thickness on The Grape Berries, DOĞA Tr. J. of Agriculture and Forestery, cilt 16, ss. 158-163, 1992.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
9. , . ÇELİK, S., DELİCE, A. ARIN, L.. Fidanlık Koşullarında Aşılı Köklü Asma Fidanı üretimi, DOĞA, Tr. J. of Agriculture and Forestery, 1992.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
10. , ÇELİK, S., ÖNEN , L.. Sera Koşullarında Tüplü Asma Fidanı üretimi, Trakya Üniv. Tekirdağ Ziraat Fak. Dergisi, cilt 1, ss. 11-16, 1992.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
11. , ÇELİK, S., ÜNAL, M.S.. Aşılı Köklü Asma Fidanı Üretiminde Değişik Dikim Derinliklerinin Sokum Kayıpları ve Fidan Kalitesi Üzerine Etkileri, Trakya Üniv. Tekirdağ Ziraat Fak. Dergisi, cilt 1, ss. 1-8, 1992.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
12. , AĞAOĞLU, Y.S., ÇELİK,S. ve ÇELİK,H.. CCC,DMC ve Borik Asit’in Asma Çiçek Tozlarının Çimlenme Güçlerine Etkileri üzerine Araştırmalar, Ankara Üniv. Zir. Fak. Yıllığı, cilt 27, ss. 514-528, 1991.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
13. , ÇELİK, S.. Meyve Yüzeyinde Atmosfere Açık Yapılaşmalar, HASAD, cilt 6, ss. 15-18, 1990.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
14. , ÇELİK, S.. Meyve Yüzeyinde Atmosfere Açık Yapılaşmalar, HASAD, cilt 6, ss. 15-18, 1990.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
15. , ÇELİK, S.. Soğuk Hava Depolarında Muhafaza Edilen Sofralık Üzümlerin Fümigasyon Yöntemleri ve Kasa İçi Fümigasyon, Dört Mevsim, ss. 21-23, 1990.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
16. , ÇELİK, S. , D.C.. Yapıncak Üzüm Çeşidinde Kışlık Gözlerin Verimliliği üzerine Sürgün üzerindeki Pozisyonlarının Etkisi, DOĞA, Tarım ve Ormancılık Der. , cilt 11, ss. 550-557, 1987.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
17. , ÇELİK, S.. Açıkta Loda içinde Muhafaza Edilen Kuru Soğanlarda Çürüme ve Sürmelerin Azaltılması, Dört Mevsim, ss. 26-29, 1985.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
18. , ÇELİK, S., BAHAR, E.. Aşılı Köklü Asma Fidanı Üretiminde Hidroponik Yöntemlerin Kullanılması, Tekirdağ Ziraat Fak. Dergisi, cilt 1, ss. 17-26, 1985.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
19. , ÇELİK, S.. Soğuk Hava Depolarında Muhafaza Edilen Sofralık Üzümlerin Fümigasyon Yöntemleri ve Kasa İçi Fümigasyon, Dört Mevsim, ss. 21-23, 1985.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
20. , ÇELİK, S.. Soğuk Hava Depolarında Muhafaza Edilen Sofralık Üzümlerin Fümigasyon Yöntemleri ve Kasa İçi Fümigasyon, Dört Mevsim, ss. 21-23, 1985.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
21. , ÇELİK, S.. Üzüm ve Benzeri Meyvelerde Meyve Sertliğim, Tane Kabuğu Yarılma Direnci ve Tane Deformasyonunu Ölçme Tekniği, Tarım ve Mühendislik, ss. 36-41, 1984.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
22. , Meyve ve Sebzelerin Yüzeyindeki Lentisel ve Benzeri Açıklıkların Muhafazadaki önemi ve Yoğunluklarının Saptanması. Türkiye'de Bahçe ürünlerinin Depolanması, Taşınması ve Pazara Hazırlanması Sempoz, TÜBİTAK-TOAG, ss. 150-161, 1983.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
23. , ÇELİK, S. FİDAN ,Y., ve TAMER, M.S.. Asma Çeşitlerinde YaprakAlanı Katsayılarının Saptanması ve Bunlarla Asma Yaprak Alanının Bulunması, Bahçe, Yalova Atatürk Bahçe Kültür. Araş. Enst. Dergisi, cilt 11, ss. 38-43, 1982.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
24. , ERİŞ, A. ve ÇELİK, S.. Hafızali Üzüm Çeşidi Neferiye Salkımlarına Alar (B-9) ve Ethrel (CEPA) Uygulamaları, Ankara üniv. Ziraat Fak. Yıllığı, cilt 31, ss. 93-101, 1982.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
25. , ÇELİK, S. ve FİDAN ,Y.. Çekirdeksiz Üzüm Çeşitlerinde Hormonal Maddeler ve Bilezik Almanın ürünün Kalite üzerine ve Miktarına Etkileri Üzerinde Araştırmalar, , 1980.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
26. , ÇELİK, S. ve FİDAN ,Y.. Çekirdeksiz Üzüm Çeşitlerinde Hormonal Maddeler ve Bilezik Almanın ürünün Kalite üzerine ve Miktarına Etkileri Üzerinde Araştırmalar, , 1980.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
27. , FİDAN, Y., TAMER, M.S. ve ÇELİK, S.. Değişik Ambalajlama Yöntemlerinin, Soğuk Hava Deposunda Muhafaza Edilen Sofralık üzüm Çeşitlerinde Kalite Özelliklerinin Değişimi üzerine Etkileri: II. Depolama Sırasında Müşküle ve Hamburg Misketi üzüm Çeşitlerinin Kalite Özelliklerinde Meydana Gelen Değişmeler, Ankara Üniv. Zir. Fak. Yıllığı, cilt 29, ss. 917-932, 1979.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
28. , FİDAN Y., TAMER, M.S. ve ÇELİK, S.. Değişik Ambalajlama Yöntemlerinin, Soğuk Hava Deposunda Muhafaza Edilen Sofralık üzüm Çeşitlerinde Kalite Özelliklerinin Değişimi üzerine Etkileri: l. Depolama Sırasında Hafızali ve Razakı üzüm Çeşitlerinin Kalite Özelliklerinde Meydana Gelen Değişmeler, Ankara Üniv. Zir. Fak. Yıllığı, cilt 29, ss. 897-916, 1979.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
29. , AĞAOĞLU, Y.S., ÇELİK,S. ve ÇELİK,H.. CCC, DMC ve Borik Asit’in Asma Çiçek Tozlarının Çimlenme Güçlerine Etkileri üzerine Araştırmalar, Ankara Üniv. Zir. Fak. Yıllığı, cilt 27, ss. 514-528, 1978.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
30. , AĞAOĞLU, Y.S. ve ÇELİK, S.. Üzümlerde Tane Kopma ve Ayrılma Kuvvetlerinin Ölçülmesinde Kullanılacak Metotlar ile Bunların Kullanılması üzerinde Bir Araştırma, Ankara Üniv. Zir. Fak. Yıllığı, cilt 28, ss. 60-71, 1978.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
31. , AĞAOĞLU, Y.S. ve ÇELİK,S.. Üzümlerde Tane Kopma ve Ayrılma Kuvvetlerinin ölçülmesinde Kullanılacak Metotlar ile Bunların Kullanılması üzerinde Bir Araştırma, Ankara Üniv. Zir. Fak. Yıllığı, cilt 28, ss. 60-71, 1978.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
32. , ÇELİK, S. AĞAOĞLU,Y.S.. Hasat Öncesi Ethrel Uygulamasının Sultani Çekirdeksiz Kuru Üzümünün Bazı Kalite Özelliklerine Etkisi üzerine Bir Araştırma, Ankara Üniv. Zir. Fak. Yıllığı, cilt 28, ss. 43-52, 1978.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
33. , ÇELİK, S.. Çekirdeksiz Üzüm Çeşitlerinde Hormonal Maddeler ve Bilezik Almanın ürün Kalite ve Miktarına Etkileri üzerinde Araştırmalar, , 1978.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
34. , ÇELİK, S., BAHAR, E.. Bağcılıkta Yer Seçimi ve Bağ Kurma Tekniği, İstanbul’da Tarım, ss. 22-29.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. , KOK,D.,BAL,E.,S.CELİK.. Ifluences of Various Canopy Management Techniques on Wine Grape Quality of V.vinifera L.CV, Journel of Agricultural Science, cilt 19, ss. 1247-1252, 2013.
SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
2. , KOK,D.,BAL,E.,CELIK,S. and A.KARAUZ.. The Influences of Dıfferent Seaweed Doses on Table Quality Characteristics of cv, Trakya Ilkeren (V.vinifear L.), cilt 16, ss. 429-435, 2010.
SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
3. , BAL,E.and S.CELIK.. Effects of Postharvest UV-C Treatmentson Quality and Cold Storage of cv.Giant Plum, Ziraat Fakültesi Trarım Bilimleri Dergisi, cilt 14, ss. 101-107, 2008.
SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
4. , EKİNCİ,N.ÇELİK,S.. The Effects of Heat Application on the Quality of Golden Delicious and Starking Delicious Apple Varieties.2006 Asian Network For Scientific İnformation, Journel Of Agronomy, cilt 5, ss. 509-514, 2007.
SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
5. , KORKUTAL.İ.and CELIK,S.. Embryo Abortion in Some New Seedless Table Grape(V.vinifera) Varieties, International Journel Of Botany, cilt 3, ss. 128-128, 2007.
SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
6. , EKINCI,N.,CELIK,S.. The Effects of Heat Aplication on he Quality of Golden Delicious and Starking Delicious Apple Varieties, Journal of Agronomy, cilt 5, ss. 509-514, 2006.
SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
7. , Ekinci,N., Çelik,S. . TheEffects of Heat Application on the Quality of Golden Delicious and Starking Delicious Apple Varieties, Journel of Agronomi, cilt 5, ss. 509-514, 2006.
SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
8. , Çelik, S.. Status and Conservation Genetic Resources in the southern Part of the Black Sea Region, , 2005.
Uluslararası diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
9. , Çelik, S. And Yayla, F. . Determination of Wine Quality of Some Grape Varieties Grown at National CollectionVineyards in Turkey, In Vina Analityca Scientica 2005 Montpellier, ss. 87-88, 2005.
SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
10. , Çelik, S. And Yayla, F.. Determination of Wine Quality of Some Grape Varieties Grown at National CollectionVineyards in Turkey., In Vina Analityca Scientica 2005 Montpellier, ss. 87-88, 2005.
SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
11. , Çelik,S.. Utilize Of Grape Marc İn Organik Horticulture, Agriculture and Food Safety within the Context of European union Directives, 2005.
SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
12. , Çelik, S.. Vitiviniculture activities in Turkey, The Jubile Scientific Conference with İnternational Paticipation on The 100 th Anniversary of The İnstitute of Agriculture and Seed Science Obrazisov Chiflik Rousse- Bulgaria, 2005.
SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
13. , Çelik, S.. Vitiviniculture activities in Turkey, The Jubile Scientific Conference with İnternational Paticipation on The 100 th Anniversary of The İnstitute of Agriculture and Seed Science Obrazisov Chiflik Rousse- Bulgaria, 2005.
SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
14. , Korkutal, I, Çelik, S.. Embriyo Abortion in Some New Seedless Table Grape Varieties, International Journal of Botany, cilt 1, ss. 1-4, 2005.
SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
15. , ÇELİK, S., KÖK, D.. Effects of air pollution agents on organic viticulture, International Workshop on “Environmental Professions of: EcoAgroTourism, Organic Agriculture, Public Health, Water and Soil Polltion, Sustainable Management, Solid Waste and Recycling, 2004.
SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
16. , ÇELİK, S., KÖK, D.. Effects of air pollution agents on organic viticulture, EcoAgroTourism, Organic Agriculture, Public Health, Water and Soil Polltion, Sustainable Management, Solid Waste and Recycling, 2004.
Uluslararası diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
17. , BAHAR,E.,KOK,D.,KORKUTAL,I.and S.CELİK.. Possibility of Rooting the Pruned Canes in Grapevine(V.vinifera) Then Obtaining Yield in Hydroponic Sistem, Pakistan Journel of Biological Sciences, cilt 7, ss. 1481-1487, 2004.
SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
18. , ÇELİK, S., KÖK, D.. Determination of Charactersitics of Grape Berry Skin in Some Table Grape Cultivars (V. Vinifera L.), Pakistan Journal of Agronomy, cilt 3, ss. 141-146, 2004.
SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
19. , KOK,D.,BAHAR,E.,KORKUTAL,I.and S.CELİK.. From Precision Viticulture Standpoint Importance of Technological Progress, Bulgarian Journal of Agricultural Science, cilt 10, ss. 43-46, 2004.
SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
20. , KOKO,D.,KORKUTAL,I.,BAHAR,E.and S.CELIK.. Identification of Grape Cultivars Via Microsatellite Markers, Bulgarian Journal of Agricultural Sciences, cilt 10, ss. 191-194, 2004.
SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
21. , ÇELİK, S., KÖK, D.. Evaluation of Tekirdağ Environment From the point of view of Climatical Indexes Used in Viticulture, , 2000.
Uluslararası diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
22. , ÇELİK, S., BAHAR, E., DOĞAN., İ. . Variation of water flow velocity in the xylem vessels of vine (V. Vinifera L.) cane. 6th International Symposium Grapevine physiology and biotechnology, Heraklion, 2000.
Uluslararası diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
23. , ÇELİK,S.. Determination of Bud Fruitfulness in Kalecik Karası Grape Variety By Forcing Single Bud Cuttings Under the Mist Propagation Conditions, Section Viticulture, ss. 25-32, 1997.
Uluslararası diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
24. , ÇELİK, S.. Ampelometric Formula for Determination of Some Table Grape Varieties Proceedings of the international Symposium Table Grape Production, , ss. 164-166, 1994.
Uluslararası diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
25. , ÇELİK,S., ÇATAL,Y.. Comparasion of Plant Nutrients in the Soil Sotution and Bleeding Sap of Grape Vine Cvs, Les Terroirs Viticoles, URVV, ss. 240-244, 1994.
Uluslararası diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
26. , ÇELİK, S.. Thickness of the Cuticle Wax Layer of Several Grapes in Turkey. Physiology Plantarum, Official Journal of The FESPP, cilt 79, ss. 16-17, 1990.
Uluslararası diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
27. , . FİDAN, Y., ÇELİK, S. ve TAMER, M.S. . Effetto DelIacido Gibberellico e Deli Incision Anulare Sull´ Accumulo di Cellulosa Net Pedicello e Nel Rachide di Varieta Uve da Tavola, VIGNEVINI, Anno VIII, ss. 35-39, 1981.
SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. , SALİH ÇELİK. Bahçe Ürülerinin Hasadı, Muhafazasıve Pazara Hazırlanması 200 Sayfa SALİH ÇELİK , 2014.
2. , SALİH ÇELİK. BAĞCILIK (Ampeloloji) , Yayın Yeri: AVCI OFSET -İSTANBUL-0212/6125832, 2011.
3. , SALİH ÇELİK. Bağcılık (Ampeloloji), Yayın Yeri: Anadolu Matbaacılık , 2007.
4. , SALİH ÇELİK. Bağcılık (Ampeloloji), Yayın Yeri: Anadolu Matbaacılık, 1998.
5. , GELİŞTİRİLEN DİNAMOMETRE İLE BAZI MEYVE ÇEŞİTLERİNDE FİZİKSEL OLGUNLUK KRİTERLERİNİN ÖLÇÜLMESİ, Yayın Yeri: ZİRAAT FAKÜLTESİ YAYINLARI, 1993.
6. , SALİH ÇELİK. Bağcılık (Ampeloloji) , Yayın Yeri: Ziraat Fak. Tekirdağ, 1993.
7. , ŞALK, A. ,S. ÇELİK. VARIŞ. Bahçe Bitkileri , Yayın Yeri: Trakya Üniv. Ziraat Fak., 1984.
8. , FİDAN,Y., ÇELİK,S. Bahçe Ürünlerinin Muhafazası ve Pazara Hazırlanması, Yayın Yeri: Anakara Üniv. Ziraat Fak., 1982.
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. , .
Tam metin bildiri
2. , .
Tam metin bildiri
3. , .
Tam metin bildiri
4. , .
Tam metin bildiri
5. , .
Tam metin bildiri
6. , .
Tam metin bildiri
7. , .
Tam metin bildiri
8. , .
Tam metin bildiri
9. , .
Tam metin bildiri
10. , .
Tam metin bildiri
11. , .
Tam metin bildiri
12. , .
Tam metin bildiri
13. , .
Tam metin bildiri
14. , .
Tam metin bildiri
15. , .
Tam metin bildiri
16. , .
Tam metin bildiri
17. , .
Tam metin bildiri
18. , .
Tam metin bildiri
19. , .
Tam metin bildiri
20. , .
Tam metin bildiri
21. , .
Tam metin bildiri
22. , .
Tam metin bildiri
23. , .
Tam metin bildiri
24. , .
Tam metin bildiri
25. , .
Tam metin bildiri
26. , .
Tam metin bildiri
27. , .
Tam metin bildiri
28. , .
Tam metin bildiri
29. , .
Tam metin bildiri
30. , .
Tam metin bildiri
31. , .
Tam metin bildiri
32. , .
Tam metin bildiri
33. , .
Tam metin bildiri
34. , .
Tam metin bildiri
35. , .
Tam metin bildiri
36. , .
Özet bildiri
37. , .
Özet bildiri
38. , .
Özet bildiri
39. , .
Özet bildiri
40. , .
Özet bildiri
41. , .
Özet bildiri
42. , .
Özet bildiri
Uluslararası Projeler
1. FİDAN,Y.,AĞAOĞLU,Y.S.,ÇELİK,S., ALLEWELDT,G.,DÜRİN,H.,1984.Vitis ViniferaL. CV.Sultani Çekideksiz Üzümünde Hasat Sonrası Tanelenmesinin Sebepleri ve Önlenmesi Üzerine araştırmalar.Türk Tarımının Gelişmesi Üzerine Araştırmalar,Ankara Üniv.İle Göttingen Üniv. Sonuclanmış ortak projesi :287-302 Yardmcı Araştırıcı.Vitis ViniferaL. CV.Sultani Çekideksiz Üzümünde Hasat Sonrası Tanelenmesinin Sebepleri ve Önlenmesi Üzerine araştırmalar.Türk Tarımının Gelişmesi Üzerine Araştırmalar,Ankara Üniv.İle Göttingen Üniv. Sonuclanmış ortak projesi :287-302 Yardmcı Araştırıcı., ARAŞTIRMA PROJESİ, 01.01.1984-01.01.1984.
Ulusal Projeler
1. ANA PROJE:Gökçe Ada´da Organik Üzüm Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi. ALT PROJE:Gökçe Ada´da Organik Üzüm Yetiştiriciliğine Uygun Çeşitlerin Belirlenmesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, 01.01.2010-01.01.2014.
2. Urla´da Bulunan Tarihi Üzüm Çeşidi Adayı Asmaların Molekülar ve Ampelogarafik Yöntemlerle Tanıları. Proje No:105 0 569, ARAŞTIRMA PROJESİ, 01.01.2006-01.01.2009.
3. ÇELİK, S., BAHAR, E., KÖK, D., 2004. Türkiye’de Doğal OlarakYetişen Yabani Asmanın (V. vinifere ssp. slyvestris) Tanımlanması ve Üretimde Kullanılabilme Olanaklarının Araştırılması. TÜBİTAK/TARP-2184 (sonuçlanmış proje).Proje Yöneticisi, ARAŞTIRMA PROJESİ, 01.01.2004-01.01.2004.
4. ÇELİK, S., BAHAR, E., 1996. Hidroponik Yöntemlerle Aşılı Köklü Asma Fidanı Üretimi. TÜBİTAK-TOAG, Proje No: 1036, (sonuçlanmış proje).Proje Yöneticisi, ARAŞTIRMA PROJESİ, 01.01.1996-01.01.1996.
5. ÇELİK, S., DELİCE, A., ARIN, L., 1992. Fidanlık Koşullarında Aşılı Asma Fidanı Üretimi. TÜBİTAK-TOAG, Proje No:587 DOĞA Dergisi, 16 (1992):507-518 (sonuçlanmış proje). Proje Yönetcisi Fidanlık Koşullarında Aşılı Asma Fidanı Üretimi. TÜBİTAK-TOAG, Proje No:587 DOĞA Dergisi, 16 (1992):507-518 (sonuçlanmış proje). Proje Yönetcisi, ARAŞTIRMA PROJESİ, 01.01.1992-01.01.1992.
6. FİDAN; Y., ERİŞ, A., ÇELİK, H., ÇELİK, S., ŞENİZ, V., 1986. Kalecik Karası Üzüm çeşidinde Teksel Seleksiyon. TÜBİTAK-TOAG, Proje No: 507 (1. Aşama Sonuç Raporu) Ankara, 28 s.Yardımcı Araştırıcı, ARAŞTIRMA PROJESİ, 01.01.1986-01.01.1986.
Ödüller
1. , 2007.
2. , 1997.
3. , 1996.
4. , 1994.
Üyelikler
ISHS(64830), Üye, 2010-.
GREENPEACE ÜYELİĞİ( NO:137450), Üye, 2010-.
TEMA Vakfı Gönüllü Üyesi(446314), Üye, 2010-.
Namık Kemal Üniv.Fakülte Kurulu ve Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyesi, 2006-2008.
Ziraat Fakülteleri,Bölüm Başkanlarının Program oluşturmak için toplantılarıkoordine etme görevi, Başkan, 2005-2007.
Trakya Üniv.Tekirdağ Ziraat Fak.Satınalma Kom.üyesi ve Başkanlığı(değişik aralıklarla), Yönetim Kurulu Üyesi, 1985-1992.
Bahçe Bitkileri Derneği, Üye, 1976-.
TMMOB Ziraat Müh.Odası Üyeliği, Üye, 1972-.
Zıraatçılar Derneği Üyeliği, Üye, 1966-.
GREENPEACE ÜYELİĞİ(1374509, Üye.
Greepeace Üyeliği(üye no:137450), Üye.